Nyborg, danmark

DSGH
Årsmøde

2 Dage . 28 Speakers

Årsmødet starter om
Fredag d. 30. aug - Lørdag d. 31 august, 2019
Image

Fakta om årsmødet

I år afholdes årsmødet på en ny lokation. Vi glæder os alle til at se jer på Hotel Nyborg Strand. Tilmelding via nemtilmelding. Priser afhænger af antal dage, overnatning og om du er speciallæge eller ej. 

Adresse

Østerøvej 2, DK-5800 Nyborg,
Danmark

Tid

Fredag til lørdag (10:00 - 14:00 ) 30 - 31 August, 2019

Abstract bogen

Skærmbillede 2019 08 20 23.16.28

Beretninger

Formandens beretning

Formandsberetning til generalforsamling i DSGH 30.08.19

For to år siden overtog jeg formandsposten i DSGH. Det har været en stor ære og fornøjelse at være formand for selskabet. Der har naturligvis også været en del arbejdsopgaver i forbindelse med posten, men det er i rigt mål blevet opvejet af en meget engageret og arbejdsduelig bestyrelse, uden hvis hjælp det havde været umuligt at løfte opgaven. Bestyrelsesmøderne, som vi har holdt 9 af i det forløbne år, har altid været præget af god stemning. En stor tak skal lyde til bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Efter mødet i dag overgiver jeg formandsstolen til Ebbe Langholz.

Især sekretær posten som er blevet varetaget af Lone Madsen og nu overtaget af Anette Dam-Fiella – og regnskabfunktionen varetaget af Gerda Villadsen og  – er forbundet med en stor arbejdsindsats.

Allerede for et år siden indledte vi dialog med Lægeforeningen om, at de mod betaling kunne yde hjælp til sekretær og regnskabsfunktioner, men aftalen er endnu ikke faldet på plads.

Årsmødet er vores største årlige begivenhed, der kræver en stor indsats fra årsmødeudvalget. Vi har pga nye regler været nødt til at skift lokalitet igen i år. Denne gang fra Munkebjerg, som måtte opgives fordi der er casino på lokaliteten, og til Nyborg Strand. Håber at I synes om stedet. Det er lykkedes endnu engang at stable et spændende program på benene. Tak til indsatsen fra årsmødeudvalget. En særlig tak skal der lyde til Erika Belard, som da det kneb tilbød sin erfarne hjælp.

En tak skal der også lyde til de medlemmer, der har ydet en kæmpe indsats i diverse udvalg under DSGH, eller i nationale og internationale råd og udvalg.

BIOIBD: I efteråret 2018 blev det fra RKKP meldt ud at man ikke længere ville finansiere driften af BIOIBD. Baggrunden var ændrede kravspecifikationer. RKKP ønskede at alle IBD-ptt indgik i databasen og ikke kun biologisk behandlede. Man ønskede også primært at anvende eksisterende registerdata frem for indtastninger. Desuden havde man ønske om at der deltog en kirurg og en sygeplejerske i styregruppen. Der pågik nogle meget svære forhandlinger imellem styregruppen og RKKP. Styregruppen stillede krav til funktionalitet af databasen. Der blev indgået et kompromis, hvor den manuelle indtastning af biologisk behandlede IBD patienter blev opretholdt i 2-3 år.

Efteruddannelsesmøde i samarbejde med DKS. I januar blev der afholdt et meget succesfuldt fælles uddannelsesmøde imellem DKS og DSGH. Stor tak til Inge Nordgård-Lassen og Michael Hareskov Larsen. Vi forsøger at gentage succesen i år.

ECCO i Kbh: I Marts blev der afholdt ECCO med det hidtil største antal deltagere (7960). I forbindelse med mødet afholdte IBD Interessegruppen et succesfuldt IBD netværksmøde.

Koloskopiuddannelsen: Blev diskuteret på fælles bestyrelsesmøde med DKS. Det er endnu ikke lykkedes at komme i hus med en fælles koloskopiuddannelse. Men i lyset af at der er konstateret problemer med kvaliteten af screeningskoloskopierne blev DKS og DSGH enige om en fælles henvendelse til regionerne mhp at medvirke til en fælles koloskopiuddannelse.

Manglende deltagere i Forskningsmøde i Kbh og IBD temamøde i Nyborg i foråret: Vi måtte i foråret konstatere, at der er grænser for vores kollegers interesse i at deltage i videnskabelige møder. Begge møder blev aflyst pga for få tilmeldte. Vi har overvejet om møderne har været for dårligt / sent annoncerede eller om det simpelthen var en for høj mødetæthed i foråret.

Begge møder gennemføres nu i efteråret, og der er allerede god tilmelding til IBD-temamøde.

Rammer for samarbejde med medicinalindustrien:

Emnet var det helt store for et år siden, hvor Region Syd nedlagde forbud imod efteruddannelse finansieret af medicinalindustrien. Region Midt var ved at indføre et lignende forbud, som dog blev trukket tilbage efter indsigelser fra bl.a. det Regionale Overlægeråd, idet der ikke var afsat midler til lægers efteruddannelse på regionens budget. Region Hovedstaden vedtog en ramme for samarbejde der respekterer armlængde princippet. Dvs medicinalindustrien må ikke henvende sig direkte til den enkelte læge med invitationer til f.eks. kongresser. Samarbejde er fortsat mulig ved planlægning af faglige arrangementer. Sponsorater til f.eks. lokaler, udgifter til foredragsholder, overnatning og forplejning er mulig, hvis der foreligger detaljeret budget, og at ENLI's regler overholdes. Desuden kan finansiering ske f.eks. ved salg af stand-pladser til faglige arrangementer. Rådgivning om kvm-priser på stand-pladser kan fås ved henvendelse til ENLI.

Opdateret hjemmeside: Vores nye web-redaktør Rune Wilkens har foretaget en tiltrængt modernisering af DSGH's hjemmeside. Et stort arbejde. Stor tak til Rune.

Bestyrelsen har gennemgået og opdateret kommissorier for de forskellige udvalg under DSGH. Kommissorier fremgår af hjemmesiden.

Bestyrelsen har udarbejdet en lang række høringssvar. De vigtigste vil blive lagt frem på hjemmesiden.

Johan Burisch vil blive udnævnt til Rising Star til UEGW til oktober.

Henning Glerup

9:30 - 10:00

Registrering og kaffe

10:00 - 10:15

Velkomst

info

DSGH Formand

ved
Henning Glerup
Henning Glerup
10:15 - 10:40

Legater

info

Sidste års tre modtagere fortæller

Afsløring af de tre nye modtagere

ved
(Trine Boysen, Christian Borup, Mette Munk Lauridsen)
10:40 - 11:25

IBD-tema: 
Behandling af fistler ved morbus Crohn

Info

Kirurg & mediciner
Chair: Jakob Seidelin

Speakers
Jørgen Agnholt & Helene Hougaard
11:25 - 12:00

ePosterpræsentation
(talk-no-walk á 2 min)

Info

Chairs: Signe Wildt & Anne-Mette Haase

12:00 - 12:45

Guideline og nyt fra leverinteressegruppen: Primær profylakse af øsofagus varicer

Info

Chair: Jane Møller Hansen 

Speaker
Lise Hobolt
12:45 - 13:45

Frokost og besøg på udstillingen

13:45 - 14:30

Guideline og nyt fra leverinteressegruppen: ernæring af leverpatient

Info

Chair: Anders Neumann 

Speaker
Peter Holland-Fischer
Peter Holland-Fischer
14:30 - 15:00

ePosterpræsentation (talk-no-walk á 2 min)

Info

Chair: Mark Ainsworth & Nina Kimer

15:00 - 15:45

Eosinophilic esophagitis anno 2019 

Info

Chair: Anne Lund Krarup

Speaker
Prof. Dr.med. Alex Straumann
Prof. Dr.med. Alex Straumann
15:45 - 16:15

Kaffe og besøg på udstilling 

16:15 - 17:45

Foredragskonkurrence

Info

Chairs: Henning Grønbæk & Søren Schou Olesen

17:45 - 18:00

DSGH-generalforsamling

19:00 - ...

Festmiddag med partybandet Tråd

Lørdag

9:15 - 10:00

Levertema: Cases fra DK med afstemninger

Info

Case 1: Sunganya Jacobsen
Case 2: Peter Ott
Case 3: Anders E Junker
Case 4: Mette Munk Lauridsen

Chair: Henning Grønbæk

10:00 - 10:45

NKR: NAFLD/NASH

Info

Chair: Niels Kristian Aagaard

Speaker
Lise Lotte Gluud
10:45 - 11:15

Kaffe og Pause

11:15 - 11:35

IBD interesse-gruppen, en kort orientering

Info

Chair: Jakob Seidelin

Speaker
Henning Glerup
Henning Glerup
11:35 - 11:45

Opdatering af IBD graviditet og amning inkl. patientinformation

Info

Chairs: Amer Hadi & Inge Nordgaard-Lassen

Speaker
Klaus Theede
Klaus Theede
11:45 - 12:15

Nyt kort emne: Ultralydsuddannelse for det gastro-hepatologiske speciale: Hvordan ser fremtiden ud?” 

Info

Chair: Jakob Seidelin

Speaker
Maja Thiele
Maja Thiele
12:15 - 14:00

Sandwich to go

Hotel Nyborg Strand

Arrangements kalender

May   2022
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet