Information omkring COVID-19 (Coronavirus) til patienter

FA pdf

Information omkring COVID-19 (Coronavirus) til patienter med inflammatorisk tarmsygdom eller autoimmun leversygdom, der modtager immunsupprimerende behandling.

Immunsupprimerende medicin, der anvendes i forbindelse med behandling af inflammatorisk tarmsygdom og autoimmun leversygdom inkluderer azathioprin, mercaptopurin, methotrexat, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol, vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib, prednisolon og budesonid.

Patienter, der tager immunsupprimerende medicin for deres sygdom, er ikke i øget risiko for at blive smittet for COVID-19 i forhold til raske, men de har formentligt en større risiko for at udvikle alvorligere infektion og komplikationer, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Hos langt de fleste patienter vil det anbefales at fortsætte med den immunsupprimerende behandling, da ophør kan føre til opblussen af tarmsygdommen og dermed risiko for øgning af den immunsupprimerende behandling, herunder binyrebarkhormon.

Det anbefales at følge myndighedernes generelle råd om smitteforebyggelse med håndhygiejne mv., samt at følge rejsevejledningerne.

I tilfælde af symptomer og relevant smitterisiko, skal patienter i immunsupprimerende behandling tage kontakt TELEFONISK til egen læge, der i samråd med relevante myndigheder vil tage beslutning om evt. podning for COVID-19 og/eller karantæneforanstaltninger.

I alle tilfælde skal myndighedernes udmeldinger, anbefalinger og forholdsregler følges. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) og Styrelsen. for Patientsikkerhed: https://stps.dk/ 

DSGH Bestyrelse


Print   Email