Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19

Ifølge Sundhedsstyrelsens risikovurdering må følgende patienter indenfor det gastroenterologiske og hepatologiske område vurderes til at være i særligt øget risiko for alvorligt forløb af COVID19-infektion og bør derfor prioriteres højt i vaccinationsplanen

  • Patienter med kronisk leversygdom med komplikationer (dekompenseret cirrose samt primær leverkræft).
  • Autoimmun leversygdom i immundæmpende behandling.
  • Alle patienter i steroidbehandling med prednisolon-dosis >7,5 mg dagligt.
  • Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom i immundæmpende behandling (gælder både monoterapi med thiopuriner, methotrexat, biologiske lægemidler og tofacitinib samt kombinationer heraf).
  • Svære mavetarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand (f.eks. tarmsvigt).
  • Desuden kan der være andre patienter med aktuel hospitalskontakt indenfor det gastrohepatologiske speciale, der grundet alder eller anden komorbiditet (f.eks. udbredt cancer eller levertransplantation) vurderes at være i risiko for et alvorligt forløb af COVID19-infektion, som derfor også bør prioriteres højt i vaccinationsplanen.

Vi anbefaler at patienter i risikogrupperne bliver vaccineret, så snart vaccinesituationen tillader dette.

Der er ikke fundet grund til, at patienterne skal holde pause med deres immundæmpende medicin i forbindelse med vaccinationerne.

Der er en teoretisk mulighed for let nedsat virkning af vaccinen pga. den immundæmpende behandling, men vi har vurderet, at den risiko er betydelig mindre end den risiko, der er forbundet med ophør eller længerevarende pausering af den immundæmpende medicin, der kan medføre aktivitet i den tilgrundliggende sygdom.

Læs mere Sundhedsstyrelsenses hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19

DSGH – 12. januar 2021


Print   Email