Årsmøde (DSIM) og overrækkelse af Hagedorn Prisen

Årsmøde og overrækkelse af Hagedorn Prisen

Tid: Fredag den 1. marts 2019

Sted: Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Program

09.00-09.30 Generalforsamling Dansk Selskab for Intern Medicin

10.00 Velkomst

"Forekomst og håndtering af ikke-reproducerbar evidens i de intern medicinske grenspecialer".

v/formand for Dansk Selskab for Intern Medicin, overlæge Pia Nimann Kannegaard

10.00-10.30 "Evidens er nødvendigvis ikke evident. Slibrige historier fra det 21. århundrede"

v/overlæge, dr.med., Ph.d., Niels Holmark Andersen

10.30-10.45 "Væskebehandling ved sepsis"

v/1. reservelæge Andreas Lundh, Dansk Selskab for Infektionsmedicin

10.45-11.00 "Behandling af KOL med inhalationssteroid"

v/professor, overlæge, dr.med. Peter Lange, Dansk Lungemedicinsk Selskab

11.00-11.30 Kaffepause

11.30-11.45 "Den største revolution indenfor behandling af urinsyregigt de seneste 20 år er et lægemiddel fra 1966"

v/praktiserende speciallæge i reumatologi, Ph.d., Jens Skøt Hindrup, Dansk Reumatologisk Selskab

11.45-12.00 ”Renal sympatisk denervering ved resistent hypertension”

v/overlæge, dr.med. Kent Lodberg Christensen, Dansk Cardiologisk Selskab

12.00-12.15 "Akut ERCP ved galdestenspankreatit"

v/professor, overlæge Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

12.15-12.30 “Storcellet lymfom, når 14=21”

v/overlæge Peter de Nully Brown, Dansk Hæmatologisk Selskab

12.30-13.30 Frokost

13.30-13.45 "Intensiv behandling af blodsukkeret hos intensiv patienter"

v/professor Troels Krarup Hansen, Dansk Selskab for Endokrinologi

13.45-14.00 "90 år? - glem det"

v/overlæge Jens-Ulrik Rosholm, Dansk Selskab for Geriatri

14.00-14.15 "Hvor meget dialyse er nok?"

v/forskningsleder, overlæge James Goya Heaf, Dansk Nefrologisk Selskab

14.15-14.45 Kaffepause

14.45-15.30 Foredragskonkurrence, 3 udvalgte foredrag

15.30-16.00 Overrækkelse af Hagedorn Prisen

v/formanden for DSIM, Pia Nimann Kannegaard og Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of biomedical and health science research and applications, Novo Nordisk Fonden

16.00-17.00 Hagedorn Prismodtagerens foredrag

17.00-17.15 Afstemning og overrækkelse af præmie til vinder af foredragskonkurrence

17.15-18.00 Reception

Tilmelding til årsmødet senest den 16. februar 2019 via mail til Linda Ædelsten Edslev, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med angivelse af navn og titel. Du bedes endvidere oplyse, om du deltager i frokosten og eller receptionen.

Vi gør opmærksom på, at årsmødets faglige indhold vil have relevans for den lægefaglige videreuddannelse og efteruddannelse for alle læger inden for det interne medicinske virkefelt.

Vi opfordrer derfor alle ledende – og uddannelsesansvarlige overlæger til at anvende dagen som et undervisningstilbud for yngre læger.

Hagedorn Prisen er skabt ved midler fra Nordisk Insulinlaboratorium i 1966 og fra Novo Nordisk Fonden i 2008. Prisen uddeles som belønning for fremragende indsats inden for et område af dansk intern medicin.

Event Properties

Event Date 01-03-2019 9:00 am
Event End Date 01-03-2019 6:00 pm
Individual Price Free
Location Novo Nordisk Fonden
Categories DSIM, Prisuddeling, Dansk, Årsmøde
We are no longer accepting registration for this event

Location Map