Clostridium difficile

 FA pdf  
Invitation til symposium
 

Clostridium difficile

Fra vask til vaccine, fra forebyggelse til fæces- transplantationer
Fredag d. 27. september 2019 kl. 1300-1600
Rigshospitalet, auditoriet, opgang 93

Antibiotic stewardship-programmer, fokus på håndhygiejne og rengøring har lagt låg over antallet af C. difficile infektioner i Danmark. Men på de enkelte afdelinger og for den enkelte patient er der fortsat store udfordringer med behandling og isolationsregimer. Hertil kan lægges den økonomiske belastning som sygehuserhvervede infektioner lægger på et udfordret sundhedsvæsen. Så nye tiltag er fortsat nødvendige for at forebygge både primære og recidiverende C. difficile infektioner. Velkommen til en eftermiddag med fokus på opsummering af de succesfyldte tiltag der har bragt C. difficile infektioner under kontrol, og præsentation af den nyeste forskning indenfor mikrobiotabaserede behandlinger og fremstilling af en vaccine mod C. difficile.

13:00-13:20  Guidance document for prevention of Clostridium difficile infection in acute healthcare settings & erfaringer fra Nordsjællands Hospital
Bente Olesen, overlæge, dr. med & ph.d., Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital. 
13:20-13:50 Experiences from ten years with C. difficile in Scotland
Camilla Wiuff, MSc., ph.d., og John Coia, specialeansvarlig overlæge, Sydvestjysk Sygehus. 
13:50-14:10  Whole Genome Sequencing-baseret national overvågning af C. difficile -en opdatering
Søren Persson, seniorforsker, MSc, ph.d., Infektionsberedskab, Bakterier, Parasitter & Svampe, Statens Serum Institut. 
14:10-14:30 Pause 
14:30-14:55  Fæces transplantation vs. 12-stammers bakterie-indhældning ved recidiverende C. difficile infektion – er det lige effektivt og hvordan virker det?
Anne A. Rode, ph.d.-studerende, Gastroenterologisk sektion, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge og Mahtab Chehri, ph.d.-studerende, Infektionsmedicinsk Afdeling, Gastroenheden og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital. 
14:55-15:20 Fækal mikrobiotatransplantation versus standard antibiotika? Og hvad koster det?
Simon Dahl Jørgensen, ph.d.-studerende, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital. 
15:20-15:35 Let tilgængelige og billige FMT kapsler i nær fremtid?
Stig Gunther, produktansvarlig, Aleris-Hamlet Privathospital. 
15:35-16:00 C. difficile vaccination – present and future
René Jørgensen, MSc, ph.d., Forskningsleder, Sektor for Mikrobiologi & Infektionskontrol, Statens Serum Institut.

Deltagelse er gratis.
Tilmelding til symposiet med navn, stilling og mailadresse skal ske senest tirsdag d. 17. september til Specialkonsulent Jette Nygaard Jensen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Yderligere oplysninger om symposiet kan fås hos Overlæge Andreas Munk Petersen, telefon 3862 5960

Arrangør: Region Hovedstadens Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner

Event Properties

Event Date 27-09-2019 1:00 pm
Event End Date 13-09-2019 4:00 pm
Individual Price GRATIS
Location Rigshospitalet
Categories Gastroenterologi,Dansk,Symposium
We are no longer accepting registration for this event

Location Map