Internationale legater

ECCO

Mere info senere

UEGW

Tidligere Legater

DSGH's Takeda Uddannelses legater 2018

2 uddannelses legater på hver 25.000 dkr er åben for ansøgning med henblik på uddeling ved DSGH Årsmødet i september 2018.

Legaterne uddeles til læger med dokumenteret interesse indenfor specialet Gastroenterologi og Hepatologi med henblik på økonomisk støtte til besøg på en specialiseret klinisk eller paraklinisk gastroenterologisk eller hepatologisk afdeling i udlandet.

Formålet med besøget skal være at opnå indsigt i eller få specifikke færdigheder indenfor et defineret (specialerelateret) udviklings - eller forskningsområde.

Krav til ansøgning:

Udfærdiges på dansk, max 1 A4 side

CV (max 1 A4 side) incl. max. 5 væsentligste publikationer

Kort projektbeskrivelse (max 1 A4 side) for det udviklingsområde der ønskes afklaret med et studiebesøg, godkendt (underskrevet) af vejleder/leder på projektafdelingen

Ansøgningsfrist: dato: 1. juni 2018

Ansøgning sendes til: DSGH sekretær Lone Galmstrup Madsen

Krav til ansøger:

Læge, der stiler mod eller er speciallæge i specialet Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi

Medlem af DSGH

Accept fra den afdeling hvor udviklingsområdet er forankret

Dokumenteret aftale (letter of invitation) fra den institution i udlandet der søges penge til at besøge

Kort oral præsentation (15 min) af projekt og udbytte af besøg ved efterfølgende DSGH årsmøde.

Behandling af ansøgning:

Vurdering af indkomne ansøgninger og beslutning om tildeling af legat foretages af Bestyrelsen for DSGH.

DSGH's Pharmanovia Rejselegat 2018
Olympus Danmark's Endoskopi legat 2018