Privatlivspolitik

for Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger. når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger Selskabet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

  Kontaktperson   

Ebbe Langholz, formand for DSGH

  Selskabets navn:  

DSGH (Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi)

  Selskabets adresse:  

Flintebakken 231,
8240 Risskov

  CVR-nr.:  

34018790

  Mail:  

ebbe.langholz@regionh.dk

 

Hjemmeside:

 

www.dsgh.dk

Image

Selskabets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål. når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være:

 • At vi som videnskabeligt selskab har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger,jf. persondataforordningens artikel 6, stk. I, litra f
 • At selskabet udfører en opgave i samfundets interesse,jf. samme forordnings artikel 6, stk. 6. litra e
 • At det er nødvendigt for. at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At du har givet samtykke til. at vi kan behandle di:pe oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om selskabets medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger - herunder at opkræve kontingent og udsende nyhedsbreve
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter. herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At varetage medlemmernes interesser overfor samarbejdspartnere. f.eks. ved udpegning til udvalg, råd eller nævn

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger. sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som jf. persondataforordningens artikel 6. stk.1, litra fer:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (f.eks. på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
Image

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: F.eks. kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato. telefonnummer, fødselsdato, mailadresse
 • Cpr-numre
 • Følsomme personoplysninger i form af oplysning om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold (med henblik på korrekt kontingentfastsættelse)

Selskabets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål. når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Image

Samtykke

Ved indmeldelse giver du samtykke til at vi må behandle dine personoplysninger. Når vi eller vores databehandler behandler oplysninger om dig, kan det ske på et andet lovligt grundlag end dit samtykke.

Det er frivilligt. om du vil give samtykke. og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked. Dette påvirker ikke lovligheden af den databehandling, der har fundet sted indtil da.

Manglende samtykke kan påvirke muligheden for at opretholde medlemskabet.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger om dig til andre uden for foreningen når lovgivningen eller administrationen af dit medlemskab kræver det. f.eks. i forbindelse med videregivelse af oplysninger til SKAT.

Ebbe Langholz

Formand, DSGH

Arrangements kalender

May   2022
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet