Faglig profil:

Intern medicin
Gastroenterologi-
Hepatologi

Image

Egenskab

Mulige eksempler på egenskaben:

Medicinsk ekspert

Tidligere ansættelse indenfor specialet eller andre relevante specialer (øvrige intern medicinske specialer, kirurgisk gastroenterologi, radiologi)

Gode mundtlige

kommunikationsevner

Undervisningserfaring (primært i sundhedsfagligt regi, men kan også være uden for den medicinske verden). Funktion. som mødeleder, foredrag.

Gode skriftlige 

kommunikationsevner

Eksempler på skriftlig produktion. Der kan eksempelvis være tale om

 • Instrukser/guidelines
 • Patientinformationer

Akademiske evner

 • Videnskabelig produktion
 • Ph. D. eller doktordisputats
 • Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser
 • Indleverede abstracts til kongresser og selskabsmøder
 • Deltagelse med foredrag eller postere ved kongresser og selskabsmøder
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt / litteraturstudie
 • Ansættelse i forskningsstilling
 • Forskningsrelateret ophold ved udenlandsk institution

Samarbejdsevner

Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling
Deltagelse i tværfaglige fora eller lignende.

Organisatoriske / administrative evner

Deltagelse i organisatorisk arbejde. Deltagelse i foreningsarbejde, politisk arbejde, faglig organisationer, bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde og lignende kan i mange tilfælde dokumentere interesse og evne for organisatorisk arbejde.

Sundhedsfremmer

 

Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling.

Professionel

Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse. Målrettethed udelukker ikke, at man undervejs i sit forløb har ændret mål f.eks. skiftet specialeønske.

Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig.

Interesse for gastroenterologi-hepatologi

 • Aktiv deltagelse i det videnskabelige selskab dokumenteret ved mødedeltagelse og evt. deltagelse i selskabets udvalg og arbejdsgrupper.
 • Deltagelse i gastroenterologiske-hepatologiske kurser
 • Studieophold eller ansættelse ved udenlandsk gastroenterologisk-hepatologisk afdeling
Image

Intern Medicin

Gastroenterologi & Hepatologi

Omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med medfødte og erhvervede sygdomme i spiserør, mave-tarmkanal, bugspytkirtel, lever og galdeveje.

Specialets gastroenterologiske opgaver domineres af udredning og behandling af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, reflukssygdom, ulcussygdom, mavesmerter, afføringsforstyrrelser, malabsorptions-tilstande, cancer og anæmi. Ca. 80 % af specialets aktivitet udøves i ambulant regi. Specialets hepatologiske opgaver domineres af udredning og behandling af patienter med cirrose og komplikationer hertil, sa mt viral hepatitis, autoimmune leversygdomme, vaskulære leverlidelser og tumorer i leveren. Disse patienter er ofte indlæggelseskrævende.

Specialet er kendetegnet ved anvendelse af et stort antal diagnostiske og terapeutiske endoskopiske procedurer (gastroskopi, sigmoideoskopi, koloskopi, ERCP, kapselendoskopi, visse steder også endoskopisk ultralydsundersøgelse, push enteroskopi og enteroskopi med dobbelt-ballon teknik).

De egenskaber, som er væsentlige for en læge, der stiler mod det gastroenterologisk-hepatologiske speciale, er nedenfor anført i skematisk form.

Kolonnen til højre angiver eksempler på egenskaber, der er væsentlige. Man kan godt forestille sig, at lægen har andre erfaringer/kvalifikationer, som kan bruges som dokumentation for en given egenskab. Indholdet i kolonnen udgør således ikke nogen udtømmende liste over mulige egenskaber.

Ansøgning om ansættelse i hoveduddannelse.
Det formelle krav for at kunne ansættes i et hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin:

Gastroenterologi-Hepatologi er en godkendt introduktionsstilling i Intern Medicin.

Såfremt introduktions-stillingen ikke er godkendt på ansøgningstidspunktet skal ansøgningen vedlægges ”Generel vurdering Intern Medicin” til dokumentation af at introduktionsstillingen forventes gennemført og godkendt før tiltrædelse i hoveduddannelsesforløb.

Ansøgning sker ved udfyldelse af det gældende ansøgningsskema vedlagt dokumentation iht. til ansøgningsvejledningen.

Ansættelsessamtalen.
Med udgangspunkt i en motiveret ansøgning og den faglige profil

indkaldes ansøgerne til samtale. Det er således samtalen, der danner det endelige grundlag for indstilling til ansættelse. Herudover har samtalen til formål at give en grundigere introduktion til specialet og dermed sikre den bedst mulige afstemning af forventninger hos både ansøger og ansættelsesudvalg.

Samtalerne foregår i den videreuddannelsesregion hvor hoveduddannelse er søgt og formen vil fremgå at stillingsopslaget.

Arrangements kalender

May   2022
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet